page_banner

Kazyýet

 • Double girder gantry crane for Power China in Yangjiang

  Yangaňjiangda Power China üçin goşa berkitme kran

  Bu gantry kran MG görnüşli goşa berkitme gantry kran, iki sany esasy guşak we bir elektrik trolleýsi bar.Müşderä kran göteriji zatlar gerek we kran aýaklarynyň iki gapdalynda goýlan ulaglara düşürýän zatlar gerek, şonuň üçin kranyň iki kantilwer bilen enjamlaşdyrylmagyny talap edýär.
  Koprak oka
 • 40t double girder gantry cranes and 40 ton double girder semi-gantry cranes in Vietnam

  Wýetnamda 40t goşa girderli gantry kranlar we 40 tonna goşa berkitme ýarym gantly kranlar

  Gantry kran bilen deňeşdirilende, ýarym gantly kranyň diňe bir gapdal aýagy bar, şonuň üçin ýarym gantly kranyň bahasy gantry kranyňkydan arzan.Mundan başga-da, ýarym gantly kran müşderä ýer tygşytlamaga we bar bolan zawod polat gurluşyndan ýerlikli peýdalanmaga kömek edýär.
  Koprak oka
 • New double beam bridge – power station

  Täze goşa köpri - elektrik bekedi

  “Undaunda” ýel energiýasy öndürijilerini öndürmekde we ýygnamakda uly aralyk, ýokary takyklyk, az energiýa sarp edýän täze ýaşyl kran önümleri ulanylýar. sarp ...
  Koprak oka
 • 600 ton double girder gantry crane in Xinjiang Province

  Sinszýan welaýatynda 600 tonna goşa berkitme kran

  Bu gantry kran goşa berkitme gantry kran we onuň bir gapdaly kantilýeri bar.Bu gantry kranyň göterijilik ukyby 600 tonna, bu kranyň dolandyryş modeli bolsa kabinanyň gözegçiligi.
  Koprak oka
 • Rufiji Hydropower Project in Tanzania

  Tanzaniýadaky Rufiji gidroelektrik taslamasy

  Tanzaniýadaky Rufiji gidroelektrik stansiýasyny gurmaga kömek etmek üçin birnäçe kran kranlary Afrika eksport edildi!Bu kranyň göterijilik ukyby 50 / 10T, esasy göterijilik ukyby 50 t we kömekçi göterijilik ukyby 10 tonna.Iki guty guşak bar we ...
  Koprak oka
 • Mexico 17 new Chinese door style

  Meksika 17 hytaý gapysynyň täze stili

  Meksikanyň maşyn öndürýän kompaniýasy üçin 17 sany kran.11 önümli ýeke guşak kranlary we goşa berkitme kranlary goşmak bilen şol önümler. Iki esse berkitme kran 20t we 50t Europeanewropa modeli kranlary öz içine alýar....
  Koprak oka
 • Bangladesh Galvanizing workshop

  Bangladeşde galvanizasiýa ussahanasy

  Bangladeşde ilkinji polat galvanizleýji önümçilik liniýasyna hyzmat edýän täze hytaý model kranlarymyz.Ordinaryönekeý önümler bilen deňeşdirilende, göteriji enjamlaryň bu partiýasynyň ýeňil agramy bar. Gurlan enjamyň az energiýa sarp etmegi we beýleki aýratynlyklary ...
  Koprak oka
 • Zhejiang Special Science Institute 20T + 20T intelligent gantry crane

  Zhejiang ýörite ylym instituty 20T + 20T akylly gantry kran

  Zhejiang Scienceörite Ylym Instituty 20T + 20T akylly gantry kran Guangdong Tianneng Okean agyr senagat taslamasy 400T + 200T gantry kran, Zhoukou porty üçin xxx tarapyndan üpjün edilen demir konteýner gantry kran, intellektini ýeňilleşdirýän uzak ýarym awtomatiki ulgam bilen üpjün edilendir ...
  Koprak oka
 • 160t+160t new explosion-proof double-girder bridge crane

  160t + 160t partlama garşy täze goşa köpri kran

  Hytaýyň Aerokosmiki Ylym we Tehnologiýa Toparynyň Dördünji Gözleg Instituty üçin kompaniýamyz tarapyndan öndürilen 160t + 160t täze partlama çydamly goşa köpri kran, uly howa giňişliginiň deňligini ýokarlandyrmagyň düýbüni tutup, ýük synagyndan üstünlikli geçdi ...
  Koprak oka
 • YD250t forging crane

  YD250t kran ýasamak

  Kran ýokary howpsuzlyk we ýokary ygtybarlylyk bilen dürli howpsuzlyk enjamlaryny kabul edýär. Esasy wezipesi, ýasama amallar üçin 13500t gidrawlik press bilen 1000 ° C gyzgyn polatdan ýokary göterijileri götermek.1. Kran mehaniki anti-täsir funksiýasy we mehaniki a ...
  Koprak oka
 • 400T new double beam crane

  400T täze goşa kran

  Jemi 6 sany kran, taňze derýasynyň Delta ykdysady zolagyndaky Jiangsu Şengang önümçilik bazasynda ulanylýar we 400 tonnalyk täze goşa kran ýadro energiýasy pudagynda basyş gämilerini öndürmek üçin ulanylýar....
  Koprak oka
 • 380T four beam casting

  380T dört şöhle guýmak

  380T dört şöhle guýma köpri kran zawodyny üstünlikli kabul etmek 380T dört şöhle guýma köpri kran gowşuryş suratlary
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2