page_banner

Önümler

 • YZ Double Girder Casting Bridge Crane

  YZ goşa girder guýma köpri krany

  Döküm köprüsi kran, eriş prosesinde esasan köprülerden, trolleýbuslardan, çeňňek şöhlelerinden, uly ulagyň işleýşinden we polat degirmeniniň eriş ussahanasynyň esasy göteriji we daşaýjy enjamydyr. Elektrik bölekleri, goşa şöhle gurluşynyň ulanylyşyndan 125t aşakda, dört şöhle gurluşynyň ulanylyşyndan 125t ýokarda, eredilen demir çeňňegi götermek üçin ulanylýan, esasy aralyk çeňňegi üçin esasy çeňňek çykaryjy enjam, ikinji çeňňek esasy bilen hyzmatdaşlykda ulanylýar eredilen demir we beýleki kömekçi göteriş amallaryny zyňmak üçin çeňňek.Esasy ulagyň işleýiş mehanizmi we esasy elektrik enjamlary esasy şöhlede oturdylýar we esasy şöhle elektrik otagy gaýa ýüň bilen izolýasiýa edilýär we sowuk howa üfleýjisi bilen enjamlaşdyrylýar.Eredilen poladyň ýylylyk şöhlelenmesini demir gurluş böleklerine azaltmak üçin esasy şöhläniň aşaky bölegine ýylylyk galkany berilýär.Uly ulagyň işleýiş mehanizmi dört burçly hereketlendiriji görnüşini kabul edýär.Kran sürüjiniň otagynda we köprüde aýdyň displeýli ýörite elektron şkalasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Esasy göteriji mehanizm ýokary tizlikli wyklýuçatel bilen enjamlaşdyrylandyr.

 • QDY Double Girder Casting Bridge Crane

  QDY goşa girder guýma köpri krany

  Önümiň ady: QDY goşa girder guýma köpri krany
  Iş ýüki: 5t-80t
  aralyk: 7.5-31.5m
  beýikligi: 3-50m

  Çeňňekli QDY köpri guýma kran, esasan, eredilen metalyň göterilen ýerinde ulanylýar.
  Döküm kranlary polatdan üznüksiz guýma önümçiliginiň esasy enjamy bolup, esasan suwuk lentalary götermek we daşamak üçin ulanylýar. Bu eredilen demir sanjymyny garylan demir peçleri, polat ýasaýjy peçleri we eredilen polat sanjymyny yzygiderli ingot guýma enjamlary ýa-da polat ingot götermek üçin ulanylýar. galyplar.Esasy çeňňek çelegi göterýär, ikinji çeňňek bolsa çelegi silkmek ýaly kömekçi işleri ýerine ýetirýär.