page_banner

Önümler

Europeanewropa stilinde goşa berkitme kran

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Europeanewropa stilinde goşa berkitme kran
Iş ýüki: 5t-80t
aralyk: 7.5-31.5m
beýikligi: 3-40 m

Europeanewropa görnüşindäki köpri kran kiçi göwrümli, ýeňil agramly, kiçi tigirli basyş, az energiýa sarp etmek, gowy iş durnuklylygy, has gowy netijelilik, az hyzmat etmek we ş.m. artykmaçlyklaryna eýe bolan modully dizaýny kabul edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kran götermek, kesişmek, uzak syýahat amallary ýygylygy öwürmek tizligini dolandyrmak (tizligi kadalaşdyrmak gatnaşygy 10: 1) kabul edilýär we ýygylyk öwrüjisi daşary ýurt öndürijilerinden saýlanýar;
Uly we kiçi awtoulaglaryň işleýşi, üç dişli hereketlendiriji enjamy, dişiň gaty reduktoryny kabul edýär;götermekden uly we kiçi awtoulaglara işlemek gaty durnukly.
Esasan köpri, sürüjiniň kabinasy, kran uzak syýahat mehanizmi we göteriji mehanizm we syýahat mehanizmi bilen enjamlaşdyrylan agyr ýükli trolleýden we elektrik enjamlaryndan ybarat.

Üstünlik

1. M5 ~ M6 (ISO) agyr, orta agyrlyk;
2. quygylyk inwertorynyň tizligini dolandyrmak;
3. Uzak ömri: 25-30 ýyl;
4. Gurmak we hyzmat etmek aňsat;
5. Paýhasly gurluş we berk berklik;
6. Işleýiş.
7. Dolandyryş usuly uzakdan dolandyrmak ýa-da kabinany dolandyrmak;
8. Elektrik bölekleri Schneider / Siemens bolar;
9. Kran, kran işleýşini wada bermek üçin ähli hereketlendiriji çäklendiriji, ýükleme çäkleri we beýleki standart howpsuzlyk enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.
10. Dişli hereketlendirijiler ABM we SEW bolup biler

European style double girder overhead crane  (3)
European style double girder overhead crane  (2)
European style double girder overhead crane  (1)
Görnüşi Europeanewropaly goşa girder kran KSQ görnüşli köpri kran
göterijilik ukyby 5-120t
beýikligi götermek 5-35m
aralyk 5.5-50m
güýç çeşmesi 380V 50Hz 3ph ýa-da haýyş
işçi synpy A5-A7
Uzyn syýahat tizligi Üýtgeýän tizlik
Gezelenç tizligi Üýtgeýän tizlik
göteriş tizligi Üýtgeýän tizlik
ygtybarly enjamlar Artykmaç gorag
Aýlanýan dişli görnüş + götermek üçin agyrlyk güýjüniň çäkli wyklýuçateli
Iki ujunda LT syýahat etmek üçin derejäniň çäkli wyklýuçateli
Iki ujunda KT syýahat etmek üçin leňňer görnüşli çäklendiriji
Artykmaç gorag
Faza ýitgilerinden goramak
Bufer

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň