page_banner

Önümler

 • MH Type Single Girder Gantry Crane(Trussed Type)

  MH görnüşi Girderli Gantry Kran (Trussed Type)

  Önümiň ady: MH görnüşi leeke Girder Gantry Kran (Trussed Type)

  Göwrümi: 5 ~ 20 t

  Aralyk: 12 ~ 30 m

  Boýy götermek: 6 m, 9m, 12 m

   

  MH görnüşli ýeke girder gantry kran, köp pudaklarda giňden ulanylýan we içerde we daşarda ulanylyp bilinýän, tygşytly gantry kran.

 • L-Shaped Single Girder Gantry Crane (Hoist Type)

  L şekilli ýeke Girder Gantry Kran (Hoist görnüşi)

  Önümiň ady: L görnüşli ýeke Girder Gantry Kran (göteriji görnüşi)

  Göwrümi: 5 ~ 20 t

  Aralyk: 12 ~ 24 m

  Boýy götermek: 6 m, 9 m, 12 m

   

  L şekilli ýeke Girder Gantry Kran (Hoist görnüşi) uzyn turbalary, uzyn polat barlary götermek üçin ýörite döredildi.

 • Load and Unload Double Beam Gantry Crane

  “Double Beam Gantry” kranyny ýükläň we düşüriň

  Önümiň ady: “Double Beam Gantry Crane” -ni ýükläň we düşüriň
  Iş ýüki: 30t-75t
  aralyk: 7.5-31.5m
  Öňki uzaldyş aralygy: 30-70m

  Giňeldişden soňky aralyk: 10-25 m

  Gantry kran, bir obýektiň ýa-da iş ýeriniň daşyny basmak üçin ulanylýan gurluş bolan gantriniň üstünde gurlan kran.Dünýädäki iň agyr ýükleri göterip bilýän ullakan “doly” kranlardan başlap, awtoulag dwigatellerini ulaglardan çykarmak ýaly meselelerde ulanylýan kiçijik dükan kranlaryna çenli bolup biler.Olara portal kranlar hem diýilýär, “portal” gantry bilen berkidilen boş ýer.

 • MH Type Single Girder Gantry Crane(Box Type)

  MH görnüşi Girderli Gantry Kran (guty görnüşi)

  Önümiň ady: MH görnüşi leeke Girder Gantry Kran (guty görnüşi)
  Göwrümi: 5 ~ 20 t
  Aralyk: 12 ~ 30 m
  Boýy götermek: 6 m, 9 m, 12 m
  MH görnüşli ýeke girder gantry kran, köp pudaklarda giňden ulanylýan we içerde we daşarda ulanylyp bilinýän, tygşytly gantry kran.

 • U Type Double Beam Gantry Crane

  U görnüşi goşa şöhleli Gantry kran

  Önümiň ady: U görnüşi goşa şöhleli Gantry Crane U.
  Iş ýüki: 10t-80t
  aralyk: 7.5-50m
  götermek beýikligi: 4-40m

  U görnüşli goşa berkitme gantry kran, açyk ýük howlusynda we ýüklemek, düşürmek, götermek we geçirmek ýaly demir ýol liniýasynda umumy materiallara hyzmat etmek üçin ulanylýar .Gantry kranyň aýaklarynyň aşagynda has köp ýer bolansoň, has uly önümleri eltmek üçin amatly. , U görnüşli gantry kran üçin eýer goldawy gerek däl, şonuň üçin belli bir beýiklik sebäpli kranyň umumy beýikligi azalýar.

 • A Type Double Beam Gantry Crane A

  Bir görnüşli goşa şöhleli kantri A.

  Önümiň ady: MG görnüşi goşa girder Gantry kran (A görnüşli)

  Göwrümi: 5 ~ 800 t

  Aralyk: 18 ~ 35 m

  Boýy götermek: 6 ~ 30 m

  MG görnüşli goşa berkitme gantry kran köp pudaklarda giňden ulanylýar.

   

 • U Type Subway Turn Slag Hook Gantry Crane

  U görnüşli metro öwrülişi Slag çeňňek gantry kran

  Önümiň ady: U görnüşli metro öwrülişi Slag Hook Gantry Crane

  Iş ýüki: 20t-75t
  aralyk: 5.5-45m
  beýikligi: 5-16.5m

  Gantry kran şöhlelerden, trolleýlerden (göteriji mehanizm, trolleý işleýiş mehanizmi we gidrawlik flip mehanizmi bilen enjamlaşdyrylan), uzak syýahat mehanizminden, sürüjiniň kabinasyndan we elektrik enjamlaryndan durýar.Dökülýän topragyň dürli ugurlaryna görä, çykaryjy gurluş iki görnüşe bölünýär: A we U görnüşi.

 • L Type Strong Crab gantry crane (Trolley type)

  L görnüşi Güýçli gyrgyçly kran (Trolleý görnüşi)

  Maks.Lük göteriji ýük: 50 tonna

  Maks.Boýy götermek: 3-20 metr

  Aralyk: 35 metr

   

 • MZ Type Double Beam Grab Gantry Crane

  MZ görnüşi goşa şöhleli Gantry kran

  .Önümiň ady: goşa berkitme gidrawliki tutmak kran
  .Göwrümi: 10t, 20 / 5t, 32 / 5t, 50 / 10t ýa-da başga
  .Boýy götermek: 10m, 12m ýa-da başga
  .Aralygy: 18 ~ 35m, 18 ~ 26m, 26 ~ 35m ýa-da başga
  .Iş borjy: A5
  Jübüt berkitme gidrawliki kran ýeňil agramly, lehimli polatdan ýasalan tigirler we akylly dolandyryş bilen götermek mehanizmini modulirlemek dizaýnyny kabul edýär.