page_banner

Önümler

 • Explosion proof travelling electric wire rope hoist

  Elektrik simini göterýän partlaýjy subutnama

  Önümiň ady: Elektrik simini göterýän partlaýjy subutnama

  Iň ýokary göteriji agram: 25ton

  Iň ýokary göteriji beýikligi: 9m

  Agyr agramy götermek ýa-da bir guşakly elektrik kran ýa-da göni we egrilikli T şekilli şöhle bilen gurmak üçin giňden ulanylýan elektrik simli ýüp göterijiler; ýokary göteriji goşa şöhle, gurban kran ýa-da kantilwer kranynda hem ulanylýar; zawod, ammar, demir ýol we duralga we ş.m.

 • Good quality low headroom double lifting speed travelling wire rope hoist

  Gowy hilli pes kelleli goşa göteriş tizligi simli ýüp götermek

  Önümiň ady: Hytaýyň iň ýokary markasy 0.25-20ton pes kelleli goşa ýokary göteriş tizligi simli ýüp götermek

  Göwrümi: 1 ~ 32ton

  Boýy: 20m

  Iş borjy: M5

  Pes kelleli goşa göteriş tizligi syýahat simli ýüp götermek agyr agramlary götermekde giňden ulanylýar ýa-da bir şöhle kranyna, çyzykly, egri çyzykly şöhlelere oturdylýar.

  Mundan başga-da, goşa şöhläni, gurban kran ýa-da kantilwer kranyny ýokarlandyrmak üçin ulanylyp bilner

  Götermek üçin ýeňil enjam, senagat we magdançylyk kärhanalary, demir ýollar, duralgalar, ammarlar tarapyndan garşylanýar.

   

   

 • JM model slow speed electric winch

  JM modeli haýal tizlikli elektrik şkafy

  Önümiň ady: JM modeli haýal tizlikli elektrik şkafy
  Iş ýüki: 1T-60T
  Sim ýüpüniň kuwwaty: 2-300m
  Iş tizligi: 5-10m / min

  Elektrik şkafy esasan motor, tormoz, dişli guty, birikdirme, deprek we sim ýüpünden durýar.Motor, obýekti götermek ýa-da çekmek üçin sim ýüpüni çykarmak ýa-da çekmek üçin deprek sürýär. Highokary köpugurly, ykjam gurluş, kiçi göwrümli, ýeňil agramly we aňsat işleýiş aýratynlyklary sebäpli elektrik çeňňegi gurluşykda, gidrawliki in engineeringenerçilikde, tokaý hojalygynda giňden ulanylýar. , magdan senagaty we port.

 • JK Model Fast Speed Electric Winch

  JK Model Çalt Tiz Elektrik Winç

  Önümiň ady: JK Model Çalt Tiz Elektrik Winç

  Göwrümi: 0,5 ~ 10 t

  Bahalandyrylan tizlik: 22 ~ 30 m / min

  Arkanyň diametri: 7,7 ~ 30 mm

   

  JM Model Çalt Tiz Elektrik Winç, magdançylyk, buraw, gurluşyk we ş.m. ýaly köp pudaklarda giňden ulanylýar.

 • New Design Factory Sale Electric Chain Hoist

  Täze dizaýn zawodynyň satuwy elektrik zynjyry

  Önümiň ady: Täze dizaýn zawodynyň satuwy Elektrik zynjyry

  Göwrümi: 0,25 ~ 5t

  Boýy götermek: 3 ~ 8m

  Securityokary howpsuzlyk

  TheMehaniki artykmaç ýükleýji çäklendiriji, elastik tork çäklendiriji, çäklendiriji wyklýuçateller we sürtülme debriyaj operatory we önümiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin toplumlaýyn howpsuzlyk ulgamyna birleşdirildi.
  Reliokary ygtybarly simli ýüp Elektrik zynjyry göteriji
  DesDizaýn Işleýiş temperaturasy -20 ℃ ~ + 60 ℃, ýokary temperaturada, ýokary ýükde we beýleki agyr şertlerde kadaly işläp biler.sim ýüpi Elektrik zynjyry blok

 • European Standard 2 ton 5t 10t 20t 35 ton Motorized Electrical Monorail Wire Rope Hoist for overhead Crane

  Standardewropa standarty 2 tonna 5t 10t 20t 35 tonna Motorly elektrikli monorail simli ýüp göteriji kran üçin

  Önümiň ady: Europeanewropa görnüşli elektrik simli göteriji

  Göwrümi: 1-20t

  Boýy beýikligi: 6-24 m

  CE şahadatnamasy üçin Europeewropa stilindäki simli ýüp elektrik göteriji.Motoryň, reduktoryň, makaranyň we çäklendiriji wyklýuçateliň toplumlaýyn we ykjam dizaýny ulanyjy üçin ýer tygşytlaýar.Modully dizaýn ygtybarlylygy ýokarlandyrýar.

 • Metallurgical wire rope electric hoist for sale

  Metallurgiýa simli ýüp satylýar

  Önümiň ady: Metallurgiýa simli ýüp elektrik göteriji

  Göwrümi: 2-10t

  Boýy götermek: 9-20 m

  YH seriýaly elektrik göteriji esasan eredilen metallary götermek üçin ulanylýan metallurgiýa kran enjamlarydyr.Iş gurşawynyň temperaturasy -10 ℃ ~ 60 is.Elektrik göterijiniň goşa tormozlamak, goşa aralyk, ýylylyk izolýasiýa plastinkasy we ş.m. ýaly köp gorag funksiýalary bar.Bu ajaýyp ýeňil metallurgiýa, AQSIQ Doc # (2007) 375 talaplaryna laýyk gelýän metallurgiýa göterijisini dizaýn we öndürmek.

 • Electric wire rope hoist

  Elektrik simini götermek

  Önümiň ady: Elektrik simini götermek

  Iň ýokary göteriji agram: 25ton

  Iň ýokary göteriji beýikligi: 9m ýa-da adaty

  Elektrik simli ýüp götermek, bir şöhle kranyna, çyzykly egri çyzykly şöhlelere oturdylan ýa-da senagat we magdan kärhanalary tarapyndan material işlemek üçin çyzykly kran, çyzykly kran götermek mehanizminde ulanylyp bilner. , demir ýollar we ammarlar we ş.m.

   

 • Gantry Type Gate Hoist

  Gantry görnüşli derwezäni götermek

  Göteriş kuwwaty: 2 × 630KN
  Boýuň beýikligi: 28 (demirýoluň ýokarsynda) / 21m (demirýoluň aşagynda)

  Bentiň ýokarky gantry krany esasan gidrawliki enjamlary daşamak, suw derwezeleri, hapalar we ş.m. ýaly gidroelektrik enjamlaryny gurmak we hyzmat etmek üçin ulanylýar.
  Koreg bendiniň üstündäki suw joşmasy kran esasan gidrawliki enjamlary daşamak, suw derwezeleri, hapalar we ş.m. ýaly gidroelektrik enjamlaryny gurmak we hyzmat etmek üçin ulanylýar.

 • Winch type Gate Hoist Sluice Gate Hoist for Dam

  Winç görnüşi üçin bent üçin derwezäniň ýokary göterijisi

  Qualityokary hilli Winç göteriji

  1. Derwezäniň ýokarlanmagyna motor, göteriji, çarçuwa, gorag örtügi we ş.m. girýär, üç basgançakly tizligi azaltmak usuly, nurbat jübüti we çykyş momenti has uludyr.

  2. Götermegi goldaýan polat çarçuwasy, enjamyň sesini we titremesini azaltmak üçin raýat gurluşygynyň deňsizligini ýeňip geçýär.

  3. Işlemek we goldamak aňsat, ýerinde we uzakdan dolandyrmak amallaryny amala aşyryp bilersiňiz.