page_banner

Önümler

 • Wall mounted jib crane

  Diwara gurlan jib kran

  Önümiň ady: Diwara gurlan jib kran

  Göwrümi: 1-10t

  Şöhläniň uzynlygy: 2,5-15 m

  Boýy beýikligi: 6-24 m

  Jib kran ýeňil intensiwlik üçin işleýär, poçta boýunça kran, aýlanýan gol aýlaw enjamy we elektrik göteriji, beton binýadyň üstünde labyr bolt bilen, sikloidal pinwel reduktor tarapyndan dolandyrylýan kantilwer aýlawy, kantilweriň şöhlelerinde göni çyzyk ýaly elektrik göteriji çepden saga we agyr zatlary götermek.Çukur polat gurluşy, ýeňil agramy, uly aralygy, göteriji agramy, tygşytlylygy we çydamlylygy üçin Jib kran.

 • Wall travelling jib crane

  Diwar gezelenç jib kran

  Önümiň ady: Diwar gezelenç jib kran

  Göwrümi: 1-10t

  Şöhläniň uzynlygy: 2,5-15 m

  Boýy beýikligi: 6-24 m

  Jib kran ýeňil intensiwlik üçin işleýär, poçta boýunça kran, aýlanýan gol aýlaw enjamy we elektrik göteriji, beton binýadyň üstünde labyr bolt bilen, sikloidal pinwel reduktor tarapyndan dolandyrylýan kantilwer aýlawy, kantilweriň şöhlelerinde göni çyzyk ýaly elektrik göteriji çepden saga we agyr zatlary götermek.Çukur polat gurluşy, ýeňil agramy, uly aralygy, göteriji agramy, tygşytlylygy we çydamlylygy üçin Jib kran.

 • Floor column jib crane

  Gatyň sütüni jib kran

  Önümiň ady: ýokary göteriji iş stansiýasynyň sütüni jib kran enjamlary

  Bahalandyrylan ýük göterijilik ukyby: 1 ~ 10ton

  Maks.Boýy götermek: 12m

  Aralygy : 5m

  Iş borjy: A3

   

  Mugt durýan sütün Jib Crane
  • Sütün kantilýwer kran ýeňil we kiçi göteriji enjamlaryň bir görnüşidir.Täze gurluş, ýokary netijelilik, energiýa tygşytlamak, wagt we zähmet tygşytlamak, ýerlikli, ýönekeý, amatly işlemek, çeýe aýlanmak we uly iş meýdany ýaly artykmaçlyklara eýedir.
  • Üç ölçegli giňişlikde, gysga aralykda we intensiw transport hadysalarynda tötänleýin işlemek, beýleki adaty göteriji enjamlardan has ýokarydygyny görkezýär we energiýa tygşytlaýjy we täsirli material göteriji enjamdyr.Ussahananyň önümçilik liniýalary, ammarlar we duralgalar ýaly kesgitli ýerlerde giňden ulanylyp bilner.