page_banner

Önümler

YZ goşa girder guýma köpri krany

Gysga düşündiriş:

Döküm köprüsi kran, eriş prosesinde esasan köprülerden, trolleýbuslardan, çeňňek şöhlelerinden, uly ulagyň işleýşinden we polat degirmeniniň eriş ussahanasynyň esasy göteriji we daşaýjy enjamydyr. Elektrik bölekleri, goşa şöhle gurluşynyň ulanylyşyndan 125t aşakda, dört şöhle gurluşynyň ulanylyşyndan 125t ýokarda, eredilen demir çeňňegi götermek üçin ulanylýan, esasy aralyk çeňňegi üçin esasy çeňňek çykaryjy enjam, ikinji çeňňek esasy bilen hyzmatdaşlykda ulanylýar eredilen demir we beýleki kömekçi göteriş amallaryny zyňmak üçin çeňňek.Esasy ulagyň işleýiş mehanizmi we esasy elektrik enjamlary esasy şöhlede oturdylýar we esasy şöhle elektrik otagy gaýa ýüň bilen izolýasiýa edilýär we sowuk howa üfleýjisi bilen enjamlaşdyrylýar.Eredilen poladyň ýylylyk şöhlelenmesini demir gurluş böleklerine azaltmak üçin esasy şöhläniň aşaky bölegine ýylylyk galkany berilýär.Uly ulagyň işleýiş mehanizmi dört burçly hereketlendiriji görnüşini kabul edýär.Kran sürüjiniň otagynda we köprüde aýdyň displeýli ýörite elektron şkalasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Esasy göteriji mehanizm ýokary tizlikli wyklýuçatel bilen enjamlaşdyrylandyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Döküm kran polatdan üznüksiz guýma prosesinde esasy enjam bolup, esasan eredilen demirlere öwrüji iýmitlendiriji öwrüji üçin ulanylýar;eredilen polatdan ýasalan polkany arassalaýjy peje götermek ýa-da eredilen poladyň arassalaýyş aralygyndaky uly posylka aýlaw stoluna yzygiderli guýulmagy.

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen we öndürilen guýma kran täze gurluşyň, howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň, ykdysady çydamlylygyň we ýönekeý tehniki hyzmatyň aýratynlyklaryna eýedir

YZ Double Girder Casting Bridge Crane (6)

 

  • YZ Double Girder Casting Bridge Crane (1)
  • YZ Double Girder Casting Bridge Crane (2)
  • YZ Double Girder Casting Bridge Crane (3)
  • YZ Double Girder Casting Bridge Crane (4)
  • YZ Double Girder Casting Bridge Crane (5)
  • YZ Double Girder Casting Bridge Crane (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň