page_banner

Önümler

 • JM model slow speed electric winch

  JM modeli haýal tizlikli elektrik şkafy

  Önümiň ady: JM modeli haýal tizlikli elektrik şkafy
  Iş ýüki: 1T-60T
  Sim ýüpüniň kuwwaty: 2-300m
  Iş tizligi: 5-10m / min

  Elektrik şkafy esasan motor, tormoz, dişli guty, birikdirme, deprek we sim ýüpünden durýar.Motor, obýekti götermek ýa-da çekmek üçin sim ýüpüni çykarmak ýa-da çekmek üçin deprek sürýär. Highokary köpugurly, ykjam gurluş, kiçi göwrümli, ýeňil agramly we aňsat işleýiş aýratynlyklary sebäpli elektrik çeňňegi gurluşykda, gidrawliki in engineeringenerçilikde, tokaý hojalygynda giňden ulanylýar. , magdan senagaty we port.

 • JK Model Fast Speed Electric Winch

  JK Model Çalt Tiz Elektrik Winç

  Önümiň ady: JK Model Çalt Tiz Elektrik Winç

  Göwrümi: 0,5 ~ 10 t

  Bahalandyrylan tizlik: 22 ~ 30 m / min

  Arkanyň diametri: 7,7 ~ 30 mm

   

  JM Model Çalt Tiz Elektrik Winç, magdançylyk, buraw, gurluşyk we ş.m. ýaly köp pudaklarda giňden ulanylýar.

 • Gantry Type Gate Hoist

  Gantry görnüşli derwezäni götermek

  Göteriş kuwwaty: 2 × 630KN
  Boýuň beýikligi: 28 (demirýoluň ýokarsynda) / 21m (demirýoluň aşagynda)

  Bentiň ýokarky gantry krany esasan gidrawliki enjamlary daşamak, suw derwezeleri, hapalar we ş.m. ýaly gidroelektrik enjamlaryny gurmak we hyzmat etmek üçin ulanylýar.
  Koreg bendiniň üstündäki suw joşmasy kran esasan gidrawliki enjamlary daşamak, suw derwezeleri, hapalar we ş.m. ýaly gidroelektrik enjamlaryny gurmak we hyzmat etmek üçin ulanylýar.

 • Winch type Gate Hoist Sluice Gate Hoist for Dam

  Winç görnüşi üçin bent üçin derwezäniň ýokary göterijisi

  Qualityokary hilli Winç göteriji

  1. Derwezäniň ýokarlanmagyna motor, göteriji, çarçuwa, gorag örtügi we ş.m. girýär, üç basgançakly tizligi azaltmak usuly, nurbat jübüti we çykyş momenti has uludyr.

  2. Götermegi goldaýan polat çarçuwasy, enjamyň sesini we titremesini azaltmak üçin raýat gurluşygynyň deňsizligini ýeňip geçýär.

  3. Işlemek we goldamak aňsat, ýerinde we uzakdan dolandyrmak amallaryny amala aşyryp bilersiňiz.