page_banner

Önümler

 • RTG Rubber Tyre Container Gantry Crane

  RTG rezin teker konteýner Gantry kran

  Önümiň ady: Kauçuk teker konteýner Gantry kran
  Göwrümi: 40 tonna, 41 tonna
  Aralyk: 18 ~ 36m
  Konteýneriň ululygy: ISO 20ft, 40ft, 45ft

  Konteýner ýüklemek, düşürmek, geçirmek we ýerleşdirmek üçin RTG portlarda, demir ýol terminalynda, konteýner howlusynda giňden ulanylýar.

 • Ship to Shore Container Gantry Crane (STS)

  Konteýner Gantry Kranyna (STS) gämi

  Konteýner kranyna barýan gämi, gämi göterýän konteýnerleri konteýner ýük awtoulaglaryna ýüklemek we düşürmek üçin uly duralga oturdylan konteýner işleýän kran.Gäminiň gapdalyndaky konteýner kran, demir ýolda hereket edip bilýän goldaw çarçuwasyndan durýar.Kranlar çeňňegiň ýerine konteýnerde gulplanyp bilýän ýöriteleşdirilen ýaýradyjy bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Haryt ady: Kenar konteýner Gantry kranyna gämi
  Göwrümi: 30.5 tonna, 35 tonna, 40.5 tonna, 50 tonna
  Aralyk: 10.5m ~ 26m
  Gatnaşyk: 30-60m
  Konteýneriň ululygy: ISO 20ft, 40ft, 45ft

 • MQ Single Boom Portal Jib Crane

  MQ leeke Boom Portal Jib Crane

  “MQ Single Boom Portal Jib Crane” portlarda, gämi abatlanylýan kärhanada, ýükleri düşürmek, düşürmek we ýokary netijelilik bilen gämä geçirmek üçin giňden ulanylýar.Çeňňek bilen tutup bilerdi.

  Önümiň ady: MQ leeke Boom Portal Jib Crane
  Göwrümi: 5-150t
  Işleýän radiusy: 9 ~ 70m
  Boýy götermek: 10 ~ 40m

 • Single Boom Floating Dock Crane

  Boeke-täk bum ýüzýän dok kran

  Gämi gurluşygy üçin ýüzýän duralgada ýeke-täk ýüzýän dok kran giňden ulanylýar. Kran BV, ABS, CCS we beýleki klassifikasiýa jemgyýet şahadatnamasy bilen kepillendirilýär.

  Önümiň ady: Boeke ýüzýän ýüzýän dok kran
  Göwrümi: 5-30t
  Işleýän radiusy: 5 ~ 35m
  Boýy götermek: 10 ~ 40m

 • Continuous Ship loader

  Üznüksiz gämi ýükleýjisi

  Üznüksiz gämi ýükleýjisi kömür, magdan, däne we sement ýaly köp ýükli gämileri ýüklemek üçin duralgalarda giňden ulanylýar.

  Haryt ady: Üznüksiz gämi ýükleýjisi
  Göwrümi: 600tph ~ 4500tph
  Işleýän material: Kömür, bugdaý, mekgejöwen, dökün, sement, magdan we ş.m.

 • MQ Four Link Portal Jib Crane

  MQ Dört baglanyşyk portaly Jib Crane

  MQ Dört baglanyşyk portaly Jib Crane portlarda, gämi abatlaýyş kärhanasynda, ýükleri ýüklemek, düşürmek we ýokary netijelilik bilen gämä geçirmek üçin giňden ulanylýar.Çeňňek, tutmak we konteýner ýaýradyjy bilen işläp biler.

  Önümiň ady: MQ Dört baglanyşyk portaly Jib Crane
  Göwrümi: 5-80t
  Işleýän radiusy: 9 ~ 60m
  Boýy götermek: 10 ~ 40m

 • Shipbuilding Gantry Crane

  Gämi gurluşygy Gantry kran

  Gämi gurluşyk gantry kran, ýokary göteriş kuwwatynyň bir görnüşi, uly aralyk, ýokary göteriji belentlik, köp funksiýa, gantry kranyň ýokary netijeliligi, bölek-bölek transport, ahyrky bogun we uly gämi duralgalarynyň işleýşi üçin aýratyn.

  Önümiň ady: Gämi gurluşyk gantry kran
  Göwrümi: 100t ~ 2000t
  Aralyk: 50 ~ 200m

 • Grab Ship Unloader

  Gämi düşürijisini tutuň

  Önümiň ady: Gämi düşürijisini ele alyň
  Göwrümi: 600tph ~ 3500tph
  Işleýän material: Kömür, bugdaý, mekgejöwen, dökün, sement, magdan we ş.m.

 • RMG Double Girder Rail Mounted Container Gantry Crane

  RMG goşa girder demir ýoly konteýner Gantry kran

  Önümiň ady: RMG goşa girder demir ýoly konteýner Gantry krany
  Göwrümi: 40 tonna, 41 tonna, 45 tonna, 60 tonna
  Iş radiusy: 18 ~ 36m
  Konteýneriň ululygy: ISO 20ft, 40ft, 45ft

  Konteýneriň ýüklenmegi, düşürilmegi, geçirilmegi we saklanmagy üçin RMG goşa berkitme demirýol oturdylan konteýner gantry kran portlarda, demir ýol terminalynda, konteýner howlusynda giňden ulanylýar.